Privacy en Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ingevoerd om onze privacy beter te beschermen.

Privacyverklaring

De Voetnoodt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De Voetnoodt doet haar best om uw privacy te waarborgen. Er zal zorgvuldig om worden gegaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De Voetnoodt heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die  De Voetnoodt verwerkt:

  • Voor - en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

De Voetnoodt verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt De Voetnoodt om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van  personen jonger dan 16 jaar  vraag ik om toestemming  van hun ouders of voogd.

Waarom ik uw gegevens nodig heb

De Voetnoodt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen/mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening  uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

De Voetnoodt zal uw persoonsgegevens  niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn:

Facturatie wordt 7 jaar bewaard. Gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden bewaard totdat de behandeling wordt beëindigd, of indien u langer dan één jaar geen afspraak heeft gemaakt.

Bij onze eerste afspraak overhandig ik, Hilde van Caspel, eigenaar van De Voetnoodt u een toestemmingsformulier. Daarin staat omschreven op welke basis u een relatie aangaat met De Voetnoodt en hoe uw privacy wordt gewaarborgd.

Delen met anderen

De Voetnoodt deelt uw gegevens niet met derden tenzij daar een medische noodzaak voor is, of er sprake is van een wettelijke verplichting. Ik zal ten alle tijden eerst uw toestemming vragen voordat ik gegevens met een derde partij ga delen.

De Voetnoodt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar informatie@devoetnoodt.nl. De Voetnoodt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Voetnoodt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via informatie@devoetnoodt.nl. 

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met De Voetnoodt kunt u mij als volgt bereiken:

Leerdamhof 42
1108 BC Amsterdam

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:34336495
Telefoonnummer: 06-2758 6781
E-mailadres: informatie@devoetnoodt.nl